Хотел Radisson Blu

Уређење зелених површина хотела Radisson blu Стари млин и пословне зграде Нови млин

 

Полазни оквир Идејног концепта разрађеног кроз пројектовање и извођење је сусрет традиционалног и модерног, као и близина реке Саве.

Пројекат је интересантан јер је обухватио различите видове озелењавања: улично зеленило, зеленило у жардињерама и ограниченом простору, кровно зеленило, зелени зид.

Пејзажни дизајн је највише исказан на кровној тераси где је нивелацијом терена са плутајућом формом бамбуса остварена динамика простора, а избором биљних врста естетска динамика кроз сезоне. Доминанте кровне терасе су 2 бора Pinus sylvestris на највишим тачкама, док детаљ сувог потока природном линијом и текстуром околних биљака опушта атмосферу.

Партерни део одликује јасан распоред и одабир стабала. Улични дрворед Acer freemanii 'Autumn Blaze' и дрворед у ограниченом простору Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon' представљају елегантне алеје које уводе посетиоце главним степеништем на пространи плато хотела и пословне зграде.

Скулптуралне форме стабала Lagerstroemiа indicа уз водену површину и стабала Acer palmatum у дрвеним жардињерама на платоу доприносе топлој добродошлици реновираног објекта Стари млин. Стабло Cupressus sempervirens 'Stricta' акцентује бочни прилаз и парира старом димњаку у позадини ове слике. Јасне форме стабала Carpinus betulus 'Fastigiata' употпуњују бочни прилаз и модерну архитектуру пословне зграде.

Све зелене површине прате различите врсте украсних трава од ниских до гигантских перјаница и бамбуса што целом простору даје мекоћу и лежерност. Колорит је динамичан: топле зелене боје, златна, црвена , бордо које се смењују по сезонама, а кулминирају у септембру и октобру.

Све у свему, 48 стабала, око 200 бамбуса и више од 1000 перена и украсних трава је посађено на овом новом градском објекту.

Инвеститор:
Soravia group

Пројектовање и извођење радова:
Финвест д.о.о.

Пројектантски тим:
Тијана Радовановић, д.и.п.а., ФИНВЕСТ д.о.о.
Mарија Николић д.и.п.а.
Раде Косановић, дипл.арх.

Израда и реализација пројекта:
2014/2015 год.