Конкурс за Стари град

Уређење сквера код кафане Стара Херцеговина

 

Основна идеја предложеног решења је да се омогући удобно коришћење читавог простора Сквера током целе године. Концепт доживљавања простора као јединствене целине остварује се претварањем простора у парк-трг, што је предвиђено Решењем.

У дизајну сквера доминира 4 визуелно јаких елемената: пропустљиви шљунчани материјал, мноштво линијски распоређеног дрвећа, правилно распоређене клупе које деле простор на различите сегменте и скулптурална фонтана са седењем око воде.

Резултирајући простор у исто време пружа осећај ширине и осећај издвојености. Једноставна и флексибилна шема предвиђа елегантну поделу сквера на просторе за све кориснике.

Пејзажна архитектура је елегантна и једноставна захваљујући природним материјалима. Простор пружа слободу и за разна културна и уметничка дешавања.