Пројекат STADA Arzneimittel

Изградњом новог бироа и лабораторије у оквиру комплекса фармацеутске куће Stada у Бад Вилбелу у Немачкој, јавила се потреба за уређењем отворених површина око зграде.

 

У овом пројекту, сусреле су се функционална архитектура индустријске зграде и естетски захтеви.

Колски прилаз згради уређен је као кривудава линија масе зеленила - дрвећа, живе ограде, траве и перена, а према постављеним захтевима испројектован је паркинг простор и простор за бицикле. Део око зграде опасан је стазом која омогућује запосленима кратку шетњу и одмор на неколико елипсастих платоа.

Иначе, у дизајну доминира елипса – облик таблете, што асоцира на делатност ове компаније. Одморишта су замишљена као "сепареи" окружени живом оградом и перенама.

Улазни део у зграду је уређен у виду каскада испуњених зеленом масом шимшира између којих је испројектована рампа за непокретне.

Према пројектном задатку, 50% дрвећа и жбуња су аутохтоне врсте, а задата је и норма садње – 1 жбун/m²  и 1 дрво /5m².

С обзиром на савремену индустријску архитектуру нове зграде, пројекат уређења слободних површина је усклађен, а додатно оплемењује једноставност.

Једноставна форма, трајни материјали и маса зеленила дају читавом комплексу потребан мир и слободан простор за предах.

Инвеститор:
Stada Arzneimittel GmbH

Пројектантски тим:
Тијана Радовановић, д.и.п.а., ФИНВЕСТ д.о.о. у кооперацији са Bernd Waldvogel, д.и.п.а., BDLA

Локацијa:
Немачка, Бад Вилбел

Израда пројекта:
2008/2009.

Реализација пројекта:
2010/2011