Обавештење о обради података о личности

У  складу  са Законом о заштити података о личности (у даљем тексту Закон), привредно друштво Финвест д.о.о. Београд, Генерала Анрија 34 а, у својству руковаоца података, вас овим путем обавештава о начину и сврси обраде података о личности.

Категорије података о личности који се обрађују

  • Основни подаци
  • Контакт подаци

Сврха и правни основ обраде података

Подаци о личности се обрађују на основу Закона и сагласности лица на које се подаци односе у сврху промоције и продаје пројеката истакнутих на сајту www.finvest.rs.

Имајући наведено у виду, лични подаци ће бити употребљени искључиво у горепоменуте сврхе.

  • Подаци о личности се не уступају на коришћење другим лицима.
  • Давање сагласности за прикупљање и обраду података је добровољно.
  • Сагласност за обраду података можете опозвати у сваком тренутку.

Рок чувања података о личности

Ваши подаци ће се обрађивати и чувати док за то постоји потреба, али не дуже од 3 године.